Haberler

Mesleki Ve Teknik Eğitim Çerçeve Öğretim Programındaki Çeşitli Değişiklikler

Mesleki Ve Teknik Eğitim Çerçeve Öğretim Programındaki Çeşitli Değişiklikler

En son yapılan bazı değişiklikler il ebirlikte 2018-2019 Yılında 10. sınıflarda uygulanmaya başlanmak üzere modüllerde ve ders isimlerinde bir takım değişiklikler olmuştur. Sitemizde konu ile ilgili Çerçeve öğretim programları güncellenmektedir. Fakat karıştırılma ihtimaline karşı dikkatli olunması gerekir.

Mesela MEGEP resmi sitesinde veya bizim Sitemizden indirdiğiniz 10. Sınıf Çerçeve Programındaki 11. Sınıf Çerçeve öğretim programları 2018-2019 ida 11 de okuyan öğrenciler için değil, 2018-2019 da 10. sınıfta okuyan öğrencilerin seneye görecekleri derslerin programıdır.

Elektrik Bölümünden örnek verecek olursak 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 11. Sınıf öğrencisi Mevcut Dersi 8 saat Zayıf Akım Tesisleri ve Elektrik TEsisat Projeleri olarak alırken- okurken bu sene 10 sınıftaki öğrence seneye bu dersi İki farklı ders olarak okuyacaktır.

Lütfen bu Farklılıklara dikkat edelim ve Elimizdeki Dökümanların güncelliğini MEGEP resmi Sitesinden kontrol edelim

 

Konu İle İlgili Kurul Kararı

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ  VE UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2018-2019 eğitim öğretim yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda uygulanacak haftalık ders çizelgeleri tüm sınıf düzeylerinde (9, 10, 11 ve 12. sınıf) hazırlanmış ve Kurul Kararları ile uygulamaya ilişkin açıklamalar duyuru ekinde yayımlanmıştır.  Bu kapsamda;  1- Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 tarihli ve 56 sayılı kararı ile Bakanlığımız ortaöğretim düzeyinde eğitim öğretimi yapılan okul türlerinin haftalık ders çizelgelerinde yer alan ortak dersler ile bu derslere ait öğretim programları tüm sınıflarda, 2- Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 tarihli ve 57 sayılı Kararıyla; 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 alanına ait Haftalık Ders Çizelgesi’nin alan/dal dersleri bölümünde yer alan derslerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli,  3- Talim ve Terbiye Kurulunun 02.06.2014 tarihli ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde yer alan alan/dal dersleri 11 ve 12 inci sınıflarda,  uygulanacaktır.   Bakanlığımızca, Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 tarihli ve 56 sayılı kararı ile tüm sınıflarda öğretimi yapılacak ortak derslerin uygulanmasına yönelik Valiliklere ayrıca açıklama yazısı gönderilecektir.

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇERÇEVE ÖĞRETİM, HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ VE KURUL KARARLARI
KURUL KARARLARI
    • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 13.01.2017 tarihli ve 2 sayılı Kurul kararıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Maden Teknolojisi Alanı Haftalık Ders Çizelgeleri, 2017-2018 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
    • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 02.06.2014 tarihli ve 50 sayılı Kurul kararıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 52 Alan 204 Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararı ve eklerini indirmek için tıklayınız.
    • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 02.06.2014 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan 178 Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına Dair Açıklamalar 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere uygulanacaktır. Kurul kararı ve eklerini indirmek için tıklayınız.
    • Diğer kurul kararlarına erişmek için
tıklayınız.