Megep Alanlari-Modülleri

Farmakoloji Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Farmakoloji Dersi Megep Modülleri

 İlaçlarla ilgili genel bilgiler ile ilaçların endikasyonları, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında bilgi ve becerilerin verildiği derstir.  Bu derste öğrenciye, farmakoloji ile ilgili temel kavramları ayırt etme, otonom sinir sistemi, santral sinir sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner sistem, endokrin sisteme etkili ilaçlar ve otokoidleri, kemoterapötik ilaçları ayırt etme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Acil Sağlık Hizmetleri Alanı, megep acil, acil sağlık megep, megep modulleri, acil sağlık, Farmakoloji Dersi Megep ModülleriDersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler

 İlaçlara Giriş 40/16 Farmakoloji ile ilgili temel kavramları ayırt etmek

 Otonom Sinir Sistemi İlaçları 40/16 Otonom sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek

 Santral Sinir Sistemi İlaçları 40/16 Santral sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek

 Dolaşım Sistemi İlaçları 40/16 Dolaşım sistemine etkili ilaçları ayırt etmek

 Solunum Sistemi İlaçları 40/8Solunum sistemine etkili ilaçları ayırt etmek

 Sindirim Sistemi İlaçları 40/8 Sindirim sistemine etkili ilaçları ayırt etmek

Üriner Sistem İlaçları 40/16 Üriner sisteme etkili ilaçları ayırt etmek

 Kemoterapötik İlaçlar 40/16 Kemoterapötik ilaçları ayırt etmek

Endokrin Sistem İlaçları ve Otokoidler 40/16 Endokrin sisteme etkili ilaçları ve otokoidleri ayırt etmek

 İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak " Hedefi Farklı Kaydet " seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz

 Ağustos 2016 tarihi itibariyle güncel modüllerdir

FOET Kodu Modül Adı Modül Durum
421 Dolaşım Sistemi Ilaçları Hazır / İndir
421 Endokrin Sistem Ilaçları Ve Otokoidler Hazır / İndir
421 İlaçlara Giriş Hazır / İndir
421 Kemoteropötik Ilaçlar Hazır / İndir
421 Otonom Sinir Sistemi Ilaçları Hazır / İndir
421 Santral Sinir Sistemi Ilaçları Hazır / İndir
421 Sindirim Sistemi Ilaçları Hazır / İndir
421 Solunum Sistemi Ilaçları Hazır / İndir
421 Üriner Sistem Ilaçları Hazır / İndir

 DERSİN AMACI
Farmakoloji dersinin amacı; öğrenciye, farmakoloji ile ilgili temel kavramları, otonom sinir sistemine etkili ilaçları, santral sinir sistemine etkili ilaçları, dolaşım sistemine etkili ilaçları, solunum sistemine etkili ilaçları, sindirim sistemine etkili ilaçları, üriner sisteme etkili ilaçları, kemoteropötik  ilaçları, endokrin sisteme etkili ilaçları ve otokoidleri bilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
DERSİN TANIMI
Bu ders, ilaçlarla ilgili genel bilgiler ile ilaçların endikasyonları, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında mesleki bilgi ve becerilerin verildiği derstir.
DERSİN ÖN KOŞULLARI
Anatomi Fizyoloji dersi modüllerini almış olmak

DERSİ İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER
Öğrenciye, dersin sonunda;
1. Farmakoloji ile ilgili temel kavramları ayırt etmek,
2. Otonom sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek,
3. Santral sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek,
4. Dolaşım sistemine etkili ilaçları ayırt etmek,
5. Solunum sistemine etkili ilaçları ayırt etmek,
6. Sindirim sistemine etkili ilaçları ayırt etmek,
7. Üriner sisteme etkili ilaçları ayırt etmek,
8. Kemoteropötik ilaçları ayırt etmek,
9. Endokrin sisteme etkili ilaçları ve otokoidleri ayırt etmek yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ
1. Farmakoloji ve ilaçlarla ilgili temel kavramlar
2. İlaçların vücuttaki etki mekanizmaları
3. Otonom sinir sisteminin fonksiyonları
4. Sempatomimetik (adrenerjik)  ilaçlar
5. Sempatolitik (antiadrenerjik) ilaçlar
6. Parasempatomimetik (kolinerjik) etkili ilaçlar
7. Parasempatolitik (antikolinerjik)  ilaçlar
8. Otonom ganglionları etkileyen ilaçlar
9. Sedatif ve hipnotik etkiye sahip ilaçlar
10. Antikonvülsan ilaçlar (antiepileptikler)
11. Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar
12. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
13. Narkotik analjezikler
14. Anestezikler
15. Nöromüsküler bloke edici ilaçlar
16. Konjestif  kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar
17. Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçlar
18. Anjina pektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar
19. Periferik vazodilatatörler
20. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
21. Hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlar
22. Hematopoietik sisteme etkili ilaçlar
23. Antitusif ilaçlar
24. Ekspektoran ilaçlar
25. Bronkodilatör ilaçlar
26. Dijestan ve peptik ülsere etkili ilaçlar
27. Laksatif-purgatif ve antidiaretik ilaçlar
28. Emetik -antiemetik ilaçlar
29. Diüretikler
30. Sıvı elektrolit metabolizmasını etkileyen ilaçlar
31. Asit baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar
32. Plazma yerini tutan solüsyonlar
33. Kemoteropötiklerin etkilerini ayırt etme
34. Antibakteriyel ilaçlar
35. Çeşitli kemoterapötikler
36. Antineoplastik ilaçlar
37. Antiseptik  dezenfektanlar
38. Endokrin hormonlar
39. Adrenal kortikosteroidler
40. Cinsiyet Hormonları
41. İnsülin ve oral hipoglisemik ilaçlar
42. Troid bezini etkileyen ilaçlar
43. Otokoidler
44. Acil durumlarda kullanılan ilaç ve solüsyonlar
konularını içermektedir.

 Ağustos 2016 tarihi itibariyle güncel modüllerdir

Acil Sağlık Hizmetleri Farmakoloji Dersi Megep Modülleri,İlaçlarla ilgili genel bilgiler ile ilaçların endikasyonları, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Acil Sağlık Hizmetleri Alanı, megep acil, acil sağlık megep, megep modulleri, acil sağlık, Farmakoloji Dersi Megep Modülleri,Acil Sağlık Hizmetleri Alanı, megep acil, acil sağlık megep, megep modulleri, acil sağlık, Farmakoloji Dersi Megep Modülleri

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.